Monthly Archives: February 2019

Sastanak za ljetnu školu engleskog u Irskoj

Posted in engleski, Home, ljetna škola | Leave a comment
  • Ja volim ići na engleski zato jer želim što više naučiti i da se malo zabavim. Nakon engleskog osjećam se odlično.

    Mara, 8

  • I like this school because when I grow up I wanna do some job with languages and Linguae Next helps me to make my dreams come true.

    Ana Maria, 12