Monthly Archives: June 2020

Ljetni praznici

Najveće HVALA svim našim divnim polaznicima i njihovim ohrabrujućim roditeljima! Bili ste sjajni a sada uživajte u dugom i bezbrižnom odmoru. Hugs and kisses Vidimo se na jesen

Posted in Home | Leave a comment
  • Ugodno mi je u engleskoj školi. Već čitam i pišem na engleskom. U školi ću biti najbolja.

    Aurora, 6

  • Linguae Next makes me happy and it helps me discover a new world of words. I love it because it feels like home.

    David, 11